Inte ens efterkloka

1 mars 2022 ställde jag frågan
”Kan vi leva med det – utan att vi gjorde vad vi inser måste göras till slut i alla fall?” – Om det blir så som det till stor del redan blivit – nämligen grus av Ukraina.

I över ett år har Ukraina krigat och spillt sina medborgares liv medan Nato/EU pytsa till dem lite från förråden utan att ens börja återställa dem, än mindre producera för vårt proxykrig mot Ryssland/Puttin med Ukrainas hjälp. Nu är det kris på riktigt och ingen lösning kan finnas.

Om det, som det sagts, tar flera år att starta upp en produktion av ammunition undrar man hur man tänkt sig att ett eget krig skulle försörjas med denna ammunition?

Så går det när flummare får styra. Krigsmakter och Försvarsmakter är onda saker som skall hållas på svältkost, – avskaffa är lite för radikalt. Inte har de förstått att en försvarsmakt är inte något som skall användas, den finns för att inte användas och då spelar storlek och finess roll. Visserligen en avancerad logik – men våra mest upplysta representanter kan man förvänta skulle klara av det.

Nu tjafsar Frankrike om att det blir inga granater om de inte är helt europeiska till både kostnad och vinst. Taskig analys säger jag. Problemet är bristen, om vi har svält en europeiska industrin i många tiotals år så vad förväntas? Vem kan leverera säger jag? Bygg för egen förmåga men köp nu av de som säljer eller kan sälja.

Klimatet och demokratin.

Appropå lärosätens stöd till klimataktivister, som i Wien.

Har ett folkflertal rätt att köra jordens öde som bebolig plats över stupet och därmed skada, döda och utplåna en idag mycket stor minoritet av framtida generationer? Det kan dessutom vara en framtida majoritet som inte kan gottgöra tidigare undlåtenheter.

Om vi kommer till slutsatsen att de har de inte, oavsett om de kommit till makten med just det löftet till väljarna – vad göra?

Uppgivenhet, anarkistiskt och våldsamt motstånd, ”utom”rättsliga domar, uppror?

När folk inser sveket finns inget att backa för. Då räcker inte lyktstolparna till.

Kalkonernas talesperson har ånyo uttalat sig.

Kalkonledaren Mevlüt Cavusoglu
”Nazisterna började med att bränna böcker, …”

Tänk vad fin världen skulle varit om Turkiet fick styra den. Ingen politiker som tycker något annat, ingen domare som tycker något annat, inga avtal som betyder något, inga lojaliteter mot andra än sig själv som betyder något. Yes!

Vi och NATO

Många har sett framför sig Ryssland välla in över gränsen (vår) på samma sätt som bilderna från Ukraina visat och därmed målat upp ett omedelbart och fatalt hot.
Jag säger – ta det lugnt. Puttin har inget avtal med Jesus om att går på vatten. Vi har och kan givetvis skaffa mer av sjömålsrobotar och luftvärnsrobotar som skall kunna hålla rent på Östersjön INNAN de når kust. Så ta det lugnt med oron, lägg de pengar som behövs på försvaret, både militärt och civilt och glöm NATO 1.0.

Det får kosta något att ha vissa principer. Jag tvivlar på att någon svensk soldat har lust att stötta Ungerns eller Kalkonernas stadsledning och väldigt många i dess ledband. Så – glöm NATO 1.0. Då vrider vi Erdogans vapen mot oss ur hans händer. Erdogan är skyldig på alla tänkbara punkter till förräderi mot den organisation han är med i. Stackars NATO kanske måste leva med förrädaren – men vi måste inte!

Där förlängde Trump Ukrainakriget !

Trump njuter av friheten att vara den jubelidiot han är! Putin jublar och ser till att hålla ut. Europa får fundera på vad NATO är för något.
Ryssland hotar inte den Amerikanska kontinenten men i högsta grad den Europeiska. Antingen samlar Europa ihop sig och ser till att man klarar sig utan USA med Trump eller så är NATO stendött om Trump vinner, men väldigt skadeskjutet även om han inte vinner. Det går inte att lita på USA i ett längre perspektiv.

Glöm NATO 1.0 – Kommer NATO 2.0 så ?

När man hör (läser) om Turkiets och Ungerns motiv för att använda Sverige som murbräcka för alla deras o-europeiska värderingar säger jag bara – vi lägger ner hela idén. Bygg ett Svensk försvar för Sverige med Svenska vapen i största möjliga utsträckning och odla goda förbindelser med våra själsfränder. Nato är ändå inte det skydd alla hoppats på har det visat sig.

Nygammalt läge

Turkiet säger de vill ta upp förhandlingarna igen. Vilka förhandlingar?? Alla andra vidimerar att vi uppfyllt vad vi lovat! Vill de komma och meddela något kan de använda sin ambassad eller komma till Stockholm i egen person och lägga ut texten. Men vi viftar med svansen som vilken knähund som helst, helt utan dressyr. Jag mår illa!

NATO håller inte i stresstesten ”Ukraina”

Vi blickar mot NATO för skydd men vad ser vi och vad ser vi inte?

Om vi utgår från den tvärsäkra utsägelsen att ”Putin får inte vinna” leder det ju till en massa slutsatser, visserligen otrevliga men ändå där.

Det är lättare att säga vad vi inte ser.

Vi ser inte en potent försvarsmakt med förmåga att reagera och agera utefter situations krav.
Vi ser inte en makt som kan öka vapenproduktion om så behövs.
Vi ser inte en försvarsmakt med en samordnad vapenproduktion och logistik
Vi ser inte en sammanslutning som ens kan enas om problemets lösning.
Vi ser inte en gemensam krigskassa
Vi ser inte en organisation som har gemensamma normer och värden att försvara.
Vi ser inte en organisation som styrs från Brüssel utan från varje medlemslands huvudstad.
Vi ser inte statuter som kan hantera problem som Turkiet om nu NATO tycker de är ett problem. USA tycker det i alla fall. De har brutit mot nästan allt som går av en allierad och skulle de släppts in idag? Vilka krav på landet finns där för anslutning?

Vi ser en organisation som kan hållas gisslan av inrikespolitiska och egoistiska anledningar
Vi ser ett NATO och tror oss se en kombo av EU och NATO, som USA.
Vi ser ett NATO stark präglat av Paris och Berlins velande, där tydligheten kommer från London och Washington och nu från de sydöstra stränderna av Östersjön.

Hur långt är det från ”Putin får inte vinna” till att vi som delar den insikten också måste vara förberedda på ”allt”. Nytillverkning av först det vi ger i stöd, sedan även för eget utökat behov. Starta upp industrin! Utbildning av Ukraina i att använda det vi har att erbjuda innan beslut är tagna att erbjuda det.

Toppdiplomaten Macrons senaste uttalande att han inte vill krossa Ryssland måste vara snäppet värre än hans famösa ”långa bordet” pratstund med Putin. Fullständigt onödigt!

Mer klarsynt är då Michail Sjisjkin: Den ryska människan måste botas från sina imperialistiska fantasier. En pånyttfödelse är bara möjlig för mitt land genom den putinistiska regimens fullständiga förstörelse.

Arkadij Babtjenko delar fullt ut samma slutsats och kommer också till slutsatsen att Ryssland måste splittras upp i de folkgrupper de tidigare ätit upp på samma sätt som de tänkt sig göra med Ukraina om Rysslands galenskaper skall upphöra.

Fortsättningen Sverige – NATO …

Sverige bör deklarera att är vi inte med innan en viss datum i närtid omprövar vi hela situationen och utvecklar vårt nationella försvar med egen kraft och i bi´laterala överenskommelser med främst USA och Storbritannien men om Polen och Norden är med på tåget så gärna det.

Gör NATO till just NATO, dvs North Atlantic … Turkiet är inte där.

Vi skall inte göra ett enda uttalande eller diplomatisk ansträngning för att ändra på lagda kort.

Vill NATO ha oss med får de som kan orda det, och vi skall säga vad vi tycker om Turkiets hänsynslösa och själviska sätt att agera. John Bolton har ett och annat att säga om Turkiet i detta sammanhang. Vem tror att Turkiet kommer att hjälpa någon annan om det inte i första hand gynnar Turkiet, Erdogan och hans parti. Ärrade diplomater bedyrar att detta är det typiska för Turkiet. Jag noterar.