Dra tillbaka NATO-ansökan tills NATO städat upp.

Vi har att försvara våra värderingar. Med Erdogan verkar det omöjligt. Därför skall vi dra tillbaka vår ansökan och bygga vårt eget försvar. Bara det att Erdogan får stå oemotsagd på torget och gapa medan vi försynt svarar hur det ser ut i verkligheten utan att någon hör det är riktigt illa. NATO får välja Östersjön/Nordkalotten eller ja vad /vem skyddar Erdogan? Frys ut han!