Pilotlöner

enligt mediauppgifter

Pilotlön – stridspilot
1999 – 38 000 kr/mån, pension från 55 år
2021 – 42 000 kr/mån, pension från 67 år

Riksdagsledamot
1999 – 38 000 kr/mån
2022 – 71 500 kr/mån

150 milj x 100 piloter 15 miljarder i utbildningskostnader, ingen fungerande incidentberedskap eller slagförmåga under många år och i princip inget NATO-inträde.
Det finns frågor som har större hävstång än vanligt kan man konstatera.

Om varje pilot får 400 tusen till om året kostar det 40 miljoner/år
Förslaget som finns men inte hamnat på bordet är värt 60 milj/år över 10 år.

Piloterna var uppenbarligen inte några vanliga statstjänstemän innan 2016 och principiellt är det oerhört svårt att kompensera i nutid för en slopad framtida förmån. Så – hur tänkte man? om man du tänkte! Och – finns det jobb för alla överåriga piloter eller blir de uppsagda pga arbetsbrist?

Anställda i Försvaret har inte strejkrätt. Då vilar det ett oerhört ansvar på de som skall reglera deras löner. Hur kan det fungera för riksdagsledamöter men inte för Försvaret i stort och denna lilla skara av det yttersta försvaret för kungariket Sverige? Systemfel eller misskötsel? Orsaken måste rensas ut för att återställa förtroendet, om det ens går?!