Nato? det är överskattat!

De europeiska storspelarna i NATO är inte inte överens om mycket, de tittar alla mot USA och de har inte ens styrfart varken i huvudet eller i verkstan. Tyskland (och Sverige) har haft färdiga vapen i ladorna som inte är användbara förrän man lagt ansenligt med tid och pengar på att göra dem ”fit for fight”. Och man har låtit ett krig fortgå närmare ett år utan att starta det jobbet! Sverige har nu gjort jobbet, Tyskland har inte ens funderat på att starta. Detta Tyskland som erbjudit oss sitt fulla stöd i en konflikt. Man tackar.

Det positiva att notera är baltstaternas och Polens metamorfos. Bägge känner in på benen vad alternativet att Ryssland får som de vill innebär. Då vi delar på Östersjön delar vi på varandras försvarsbehov.

Dessutom har NATO ett Turkiet som borde slängts ut för länge sedan och att det inte gjorts visar på en annan fundamental svaghet i NATO.

Så varför inbillar vi oss att det ger oss säkerhet? Det är tomt i Europas vapenförråd och ännu har ingen börjat producera för ett krig som pågår.
Vi skall vårda den försvarsindustri vi har, bygga ett starkt eget försvar och måna om samarbete med Norden, Baltstaterna, Polen, England och USA.

Ärligen – vem vill stödja Erdogan i hans brottsliga verksamhet?

Som det utspelat sig nu har vi kraftfullt hjälp Erdogan att sitta kvar och fortsätta sitt fulspel.