Utbildningar & Kurser

Mina utbildningar är:

 • Enstaka kurser på KTH mellan 1994 – idag    ca 50 p
 • Kurs på MiROi i ämnena UNIX, C/C++, 25 veckor 1994
 • Kurs i elektronisk konstruktion på SIFU, 30 v 1972-1973
 • Värnpliktig Underofficer på Luftvärn. 15 månader i Norrtälje och Visby 1971-1972
 • 4-årigt Tekniskt gymnasium el/tele, Åsö Gymnasium 1967-71

Kurserna har behandlat …

 • Många kurser i fackliga och samhälliga frågor, bl.a kring EU av SIF, TCO och Unionen 1974-2010.
 • Databaser och XML, KTH 2005
 • Introduktion till GPS-teknik på KTH, 2004
 • Miljöeffekter och Miljöstrategier på KTH, 2004
 • 2 st kurser i argumentationsanalys / retorik på Bergendals via SIF/TCO under 2001-2
 • Kurser inom Mobilsystem, Nätverk, Dokumenthantering, Unix/Linux/Windows Access, Web-redigering ….., 1996 -2010
 • Kurser i ledarskap genom Försvaret/Hemvärnet för grupp och plutonchefer. 1991 -1998
 • Kurser på KTH i Kognitionspsykologi, Programvaruutveckling, Informationssystemsutveckling, Databasdesign, IR fysik och teknik. 1993 -1995
 • Produktkurser i USA och England, totalt 20 tillfällen och 50 veckor 1973 till 1989
 • Div. andra kurser i programmering, kommunikation och CPU kretsar hos Digital, Motorola, Apple, Lexicon … 80 talet
 • ett flertal till ej slutförda kurser på KTH kring CAD, Nätverk, Industrihistoria, Samhällsplanering med resurshushållning, Öst och Centraleuropas politiska historia, Bra och dålig forskning eller qvasivetenskap.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *