Projekt Solpaneler

15:e April 2018 skapad
15:e Maj 2018 uppdaterad
28:e Juni 2018 uppdaterad

Det skall bli lite solpaneler på mitt hus nu. Det får anses som en god gärning men när också staten bidrar med 30% av kostnaden blir det än lättare att bestämma sig.

Det började med att jag fick kontakt med en ingenjörsfirma som vänligt och hjälpsamt gav mig en genomgång av olika aspekter och tekniska val. Det framstod snabbt att det finns en leverantör som erbjuder teknik som ingen annan möter och det är de Israeliska SolarEdge. Där får du full kontroll på varje panel och varje liten skugga.

Det jag tyckte var en oväntad missräkning var att om nätet går ned så har jag ingen hjälp av mitt solpanelsystem. Har tidigare haft små solpanelsystem på några husbilar och där fungerade det som jag vill ha det.  Det är både en teknisk fråga och en säkerhetsfråga som hindrar detta när man är sammankopplad med det yttre nätet, men utan någon spis att elda i är man rätt pantad en iskall vinter om nätet faller. Huset fryser sönder rätt snabbt.

Vi har använt ca 15000 kWh/år de senaste åren och då driver vi en bergvärmepump och har hushålls-el och lite annan direktvärme på det. Reglerna är sådana att man inte får generera mer än man förbrukar, och det är ju lite väderberoende och beroende av vinklar och riktningar på panelerna. Vi får se hur väl algoritmerna stämmer med verkligheten efter något år.

Lite förvånande är att det är lika mycket sol att utvinna i Stockholm som i södra Tyskland och panelerna håller längre och ger lite mer el ur samma solbestrålning här för att det är lägre temperatur här. Kislet åldras av värme, inte ljus – om man kan separera dessa. Detta talar emot att montera dem horisontellt då det inte blir någon skorstenseffekt under dem. Av den instrålade effekten blir bara 16-20% el, resten värme och reflektion. En annan är att den optimala vinkeln på panelerna ger mycket marginellt tillskott mot en helt horisontellt monterad panel. Skälet är att den plana panelerna får många fler timmar med sol. Men lite lutning är bra för att hålla panelerna renare.

Instrålningen är en vacker dag knappt 1000 W / m2. 1,6 m2 för en panel och 295 W ger värden nära 20% verkningsgrad, vilket är en märkbar förbättring under senare års utveckling.

En annan sak att förstå är att utan extra elektronik kommer seriekopplade paneler att fungera lika bra som den sämsta i kedjan, och det kan vara en lite skugga eller en liten defekt panel. De är även lite av individer som testas och sorteras efter hur de presterar inom vissa gränser. Men SolarEdge har en lösning på detta med en liten elektronikbox under varje panel.

Vårt system kommer att starta med 44 paneler på 1,6 m2  och 295+ W st. Det ger 13000 W installerad toppeffekt och en beräknad årsproduktion på i det närmaste lika många kWh/år. Det finns framtida utrymme att  addera 3-6 paneler om det finns skäl för det på garagetaket. 

12,98 kWp (p för peak eller toppvärde) har jag enligt SolarEdge monitorappmen det skall tydligen tolkas som märkeffekt eller den effekt man får ut under kontrollerade testförhållanden.  Uppnådd verklig effekt har nått runt 11 kW men mer vanligt är 9,5 till 10 kW toppeffekt en fin dag kl 14:00 sommartid för min del.

Ett system av denna storleken skapar en spänning på upp till 1000+ volt och en ström på kanske 10 A. Med SolarEdge regleras spänningen till 750 V hela tiden och strömmen blir vad den blir. Jämför med ett bunt batterier – de kan ha olika spänning och summan blir just summan av alla olika spänningar men den ström som flyter genom dem måste ju vara densamma och lika stor. Detta ordnas i den lilla elektronikboxen.

Dokument som skall skapas och skickas

 • Ansökan om bidrag till Länsstyrelsen för vidare transport till Energimyndigheten.
 • Bygglovsansökan till kommunen med kartor, bilder och en kontrollplan. Bygglov för detta syftar till att inte förstöra den yttre miljön där det skulle kunna upplevas, som i en kulturmiljö med tidstypiska fasader och färgsättningar. Därför är åskådliggörandet av färdig installation kinkig om man inte har lite erfarenhet och rätt verktyg. Här använde de jag bad om offert foton och Photoshopade montage alternativt CAD-ritade modeller.
 • Anmälan till elbolaget om att byta elmätare till en som mäter i bägge riktningarna och få klarsignal därifrån innan man kan börja.
 • Möjligen underlag för offerter om man inte tar första och enda förslaget. Ju precisare, men rätt, ju mer jämförbara svar. Detta krävde flera vändor.

så nu gäller först:

 • att invänta ett bygglov – klart
 • fälla lite skuggande träd – klart
 • flytta en antennmast utanför skuggande område – klart
 • bestämma och beställa materielen – gjort
 • anmäla mätarbyte till nätägaren (elbolaget) – gjort av installatören
 • dra en signalkabel från elmätaren till invertern – gjort
 • Montera och installera paneler och inverter – gjort
 • Ansluta till nätet med de brytare som krävs – gjort
 • Byta elmätare till en som mäter i bägge riktningarna, hur det nu går till med AC? – gjort ( byte behövdes inte, lite fjärromställning endast)
 • Anmäla klart till nätägaren – gjort
 • Byta elavtal och ev elleverantör. Jag stannar tills vidare med den vi har.
 • Ansöka hos energimynigheten om UG och EC för anläggningen för att få bästa möjliga ersättning för levererad el.  – gjort

Köp och sälj el-matte

Man säljer på sommaren och köper på vintern. Sommarens produktion leder till att motsvarande mängd vattenkraft sparas i våra dammar tills senare (om inte hösten blir för blöt för allt vatten).

Sedan har vi frågan om Ursprungsgaranti (UG) och Elceritifikat (EC).

För varje 1000kWh (MW) utfärdas ett Ursprungsgaranti (UG) och ett Elcertifikat (EC). Elcertifikaten prissätts pånågot som heter Cecarhandelsplatsen och drivs av Energimyndigheten. Ursprungsgaranti prissätts av elhandelsbolagen.

Om man inte har den mätare som kan mäta all producerad solel och få tillgodoräkna sig den så kan man ändå få tillgodoräkna den mängd som jag matar ut genom elmätaren. Då den producerade elen huvudsakligen kommer ske på sommaren då min egen förbrukning är låg kommer skillnaden mellan all produktion och utmatad produktion bli så liten att det inte motiverar installationskostnaden ca 3500 kr. Jag skulle kunna tjäna 80% av 25 öre/kWh på skillnaden mellan de olika mätvärdena som jag uppskattar till max 5000 kWh/år.

Vidare kan det bli så att man behöver gå upp i huvudsäkring om man tidigare trimmat den nedåt, som hos oss till 3 * 16A. Om systemet maxar produktionen när du inte använder något själv så matar det ut det genom huvudsäkringen och det räcker ju med 1 timme för att bränna säkringarna. Man kan programmera in en max effekt på invertern och det kan i vissa fall vara den mest lönsamma lösningen – men det känner jag är svårt att veta på förhand. Prisskillnaden är ca 600 kr och trodligen är de topparna inte värda denna summa men det kan jag inte få bekräftat utan att köra ett år utan begränsning för att se hur utfallet ser ut.

Nu visade det sig att mina befintliga kablar inte kan ta mer effekt så vi går inte upp i huvudsäkring. Men 230 V x 16 A x 3 faser blir 11000 W (plus min egen grundförbrukning som ser ut att ligga på ca 250 till 400 W .

Även med effektbegränsning får man fördelen av en ökad effekt under gränsen. Tänk två sinuskurvor, en större men platt/kapad topp och en där toppen precis når den tillplattade toppen. Den första är mer yta på.

Sist men inte minst har vi ett bidrag från staten på 60 öre/kWh som kommer från skatteverket. Det skall göra att man får 1,20 kr totalt för varje kWh som jag säljer.

Däremot skall jag installera SolarEdge ModBus elmätare som mäter exporterad effekt vid huvudmätaren och skickar detta till invertern som kan ge en sammanställd bild/log på allt man kan föreställa sig att vilja se om egen förbrukning och egen produktion över tid. Det finns inget du inte vet om dina el-vanor sedan.

 

köpa el  öre   sälja el   öre
fast avg.16

 3300 kr

     
nätavgift 24     a
energiskatt 33,1     b
kWh pris 42   spotpris 40
moms förståss     njet
EC e   EC 5 – 20
UG f   UG 25
      statligt bidrag  60

säljpriset blir för mycket här, något stämmer inte!

Bilder före, under,  efter

Före: …

Under: …

Efter att vi är nästan i Juli nu och systemet är påslaget levererar det till nätet men utan att elleverantören har någon koll på det än på några dagar: …

29 juni är vi inkopplade på nätet och solen lyser varje dag:-)

SolarEdge samlade info om mitt system:

https://monitoring.solaredge.com/solaredge-web/p/site/748007/#/dashboard

 

Kostnad färdigt system

I min offertförfrågan krävde jag att panelerna skulle vara tillverkade i Europa. Det ökande mitt pris med ca 20 TSEK. Skälet är ett politiskt ställningstagande med flera bottnar.

 • Bygglov: 5 850 kr
 • Trädfällning och stubbfräsning: 7 000 kr med ROT.
 • Pris enligt offert färdigt system inkl.  loggande mätare på in/utgående effekt: 201 200 kr
 • Någon slags registreringsavgift för elförsäljning genom EC/UG? 0 kr?
 • Solcellsbidrag på 30%. När det kommer 60 000 kr. Det kom i sept.