Latronix

latronix logga

Latronix AB (1995-96)

Litet teknikbolag centrerat kring laser,optik och strålning.

Detta var ett privatägt företag på 10 personer som tillverkar och säljer laserrelaterad utrustning som riktljus, profil-mätsystem och avståndsmätare för korta avstånd och koldioxidlasrar för skärande/svetsande/brännande användning. Det var mycket sågverk och några stålverk bland kunderna. Man var lite av en laserverkstad för olika projekt till kunderna.
Man hade även en del agenturverksamhet med komponenter från hela världen, som Kina, Fjärran Östern, Sovjet, USA och Tyskland. Vi sålde bl.a. en gyrostabiliserad handkikare från Ryssland som gav en helt fantastisk upplevelse när tittade genom den. Man kände det som man blev som en mås som svävade i luften.

 

Jobbet

På Latronix är min uppgift att styra upp produktionen på företaget. Det inbegrep inköp från vitt skilda håll i världen, planering och dokumentation av både arbete, produkt och kunddokumentation.

Ett av våra lite större projekt var att bygga en mätstation för att ha koll på hur man lindade upp fibertråd på stora “trådrullar” för att dessa sedan skulle monteras i vävstolar som kunde var 10 m breda. Det var viktigt att alla rullarna var lindade så att avrullingen gick i “sync”. Vävstolen i fråga vävde viror som är den duk pappersmaskiner har att lägga pappersmassan på för att sedan pressa ut vattnet. Viran kunde  även vara av metalltråd, och jag lärde mig även att om man vävde in ett mönster blev detta sedan ett vattenmärke i det färdiga pappret. Företaget i fråga låg i Uppsala och hette Nordvira. Det finns inte kvar där mer för man bygger hyreshus där nu. Projektet mötte en hel del problem och när jag lämnade företaget var det inte helt klart. Vi prövade också att skär papperskanten på en tidningspress under gång med en koldioxidlaser. Det var ett gott försök men det resulterade i att det istället för pappersdamm skapades rök till den grad att brandlarmen gick och vi fick avbryt det hela. Någon borde pröva med en vattenstråle istället.

Under denna tid bodde jag i en husbil och hade egentligen ingen adress, men hade en postlåda på en stor gård i Täby. Resten av familjen bodde och verkade i Norge, efter att vi tvingats sälja huset efter 26 mån utan inkomst. Det var en kall vinter, 20-25 grader i en hel månad och livet var inte helt bra. I skarven finns ett kort mellanspel på ett annat företag, som slutar med att jag säger upp mig dagen innan jag skall köpa ett nytt hus åt oss alla, då jag inser att jag blivit totalt duperad av den chef som lockade över mig, och så var det 6 månader till utan inkomst.
En stor och dyrköpt erfarenhet till att lägga till handlingarna.

Geo
Företaget fanns vid Näsby Slott i Täby och de utflykter jobbet gav ledde till Kårsta och Uppsala.

Personer jag mötte

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *